NIWO - nl.internet.www.ontwerpFAQ

Google kan Flash indexeren

In een bijdrage aan de Webmaster Central Blog laat Google weten dat het nu in staat is tekstuele content in SWF bestanden te indexeren. Ook is het nu mogelijk in Flash opgenomen URLs te gebruiken om verder te crawlen. De nieuwe techniek is niet van toepassing op FLV bestanden, die geen tekstuele componenten bezitten.

Google zegt nu tot het indexeren in staat te zijn 'door de Flash bestanden te gebruiken zoals een mens dat zou doen'; door op knoppen te drukken en de content te doorlopen. Met deze techniek kan veel, maar niet alle content worden ontsloten.

Ook Yahoo werkt aan het indexeren van SWF bestanden, maar is nog niet zo ver als Google.