NIWO - nl.internet.www.ontwerpFAQ

Opera 9.5 RC1 beschikbaar

Door root
Woensdag 11 juni 2008, 08:01

Release Candidate 1 van Opera 9.5 is nu voor ontwikkelaars beschikbaar om mee te testen. Deze Release Candidate komt meer dan een half jaar na de eerste publieke alpha-uitgave. De verwachting is dat spoedig na deze uitgave de finale versie van Opera 9.5 verschijnen zal.

Waarschuwing: bij een installatie binnen Windows zal de RC standaard een bestaande Opera overschrijven.

Lees voor de laatste wijzigingen de blog van het Opera Desktop Team en voor een opsomming van de belangrijkste wijzigingen tot nu toe de 'Opera Changelogs', of ga direct naar de download voor Windows, Windows Classic, Macintosh of UNIX.