NIWO - nl.internet.www.ontwerpFAQ

Lettertypes instellen

Je kunt aan de bezoeker van je netplek een bepaald lettertype suggereren om jouw site mee te bekijken. Dit doe je met behulp van de FONT-element in HTML, of met CSS stylesheets. Het gebruik van een stylesheet heeft geen effect in Netscape 3, dit in tegenstelling tot het FONT-element.

Bedenk echter, dat HTML zo is opgezet dat gebruikers juist hun eigen favoriete lettertype in hun browser kunnen instellen. Soms is het lettertype wat jij suggereert, niet het lettertype wat de gebruiker het prettigste vindt om pagina's mee te lezen.

Zie voor meer informatie over het gebruik van het FONT-element ttp://www.rc.tudelft.nl/mirhtml/element/font.htm.

Lettertypes opgeven met een Stylesheet

Neem het volgende stylesheet op in het HEAD-gedeelte van je document:

001 <style type="text/css">
002 
003 BODY, P, TD {
004  font-family: "New Century Schoolbook", Times, serif;
005 }
006 
007 </style>

om voor het hele document een lettertype te suggeren. De TD als stylesheet-selector is nodig voor Netscape indien je tabellen gebruikt in je pagina.

Zie voor meer informatie over het gebruik van stylesheets http://www.dto.tudelft.nl/mirhtml/css/inhoud/inh-css.htm.

En als het gewenste font niet aanwezig is op het systeem van de lezer van mijn pagina?

Dan kun je het lettertype door de gebruiker laten downloaden. De lettertypes uit deze bestanden kunnen daarna zowel door het FONT-element, als door styleheets worden gebruikt in een document. Je moet je natuurlijk wel afvragen of dit allemaal wel de moeite waard is, en je dient een lettertype te gebruiken waarvan je de auteursrechten bezit.

Explorer 4

Gebruik deze CSS2-stylesheet:

001 <style type="text/css" media="screen,print">
002 
003 @font-face {
004  font-family: "Mijn Speciale Lettertype";
005  src: url("http://mysite/fonts/speciaal-font.eot")
006 }
007 
008 </style>

(Zie http://www.microsoft.com/typography/web/embedding/ voor de het maken van de voor Exporer bruikbare eot-bestanden met een gratis Microsoft-hulpmiddel.)