NIWO - nl.internet.www.ontwerpFAQ

Hoe plaats ik JavaScript in een pagina?

Je kunt met behulp van het SCRIPT element script in een document opnemen:

001 <script type="text/javascript">
002 
003  alert("Hallo wereld!");
004 
005 </script>

Je mag het SCRIPT element zowel in HEAD als in BODY plaatsen.

Als het om meer dan een paar regels script gaat kun je het script beter in een extern .js bestand plaatsen. In je document plaats je dan dan:

001 <script
002  type = "text/javascript"
003  src = "mijnScript.js"
004 ></script>

In bestand 'mijnscript.js' staat dan alleen het script, dus zonder HTML start- en eind tag '<script>' en '</script>'. Een browser kan een extern bestand in de cache opslaan en zo hoeft script dat in meerdere documenten gebruikt wordt niet steeds weer van de server te worden opgehaald. Ook is het op deze manier gemakkelijker script dat in meerdere documenten gebruikt wordt te onderhouden.