NIWO - nl.internet.www.ontwerpFAQ

Zoekmachineoptimalisatie

Door Gerben Wieldraaijer
Woensdag 30 april 2008, 10:07

Deel 1/3: De tekstuele component

Introductie

Zoekmachineoptimalisatie, of Search Engine Optimising (SEO) in het engels, is het proces om zo hoog mogelijke resultaten te behalen bij zoekmachines. Goede resultaten komen voornamelijk tot stand door goed te scoren op drie terreinen; tekstgebruik, indexatie door zoekmachines en de populariteit van de website (Deelstra, 2005).

Het eerste deel van dit drieluik over SEO beschrijft de tekstuele component van het proces. In latere artikelen worden de andere twee onderwerpen behandeld.

Zoekwoorden

Goede zoekwoorden zijn de basis om bezoekers te lokken via zoekmachines. Het is immers zo dat men op internet (bijna) uitsluitend op woorden zoekt. Logisch dus, dat zoekmachines hier veel waarde aan hechten.

Het schrijven van de teksten begint hierdoor met het bepalen, en kennen, van de doelgroep. Het is van belang te weten via welke zoektermen uw doelgroep zoekt. Op deze relevante zoektermen wilt je bovenaan staan in het zoekresultaat.

Zelf ben ik werkzaam bij een bedrijf wat multifunctionals verkoopt. Multifunctionals zijn kantoormachines die kunnen kopiëren, printen, scannen en faxen. Dat ik het uitleg, zegt al genoeg. Voor mij is het erg belangrijk om ook woorden als kopieerapparaat en printer te gebruiken in de SEO strategie.

Natuurlijk heeft niet iedere bedrijfsvoering het geld om onderzoek te doen naar de belangrijke zoekwoorden. Gelukkig komt men op het internet zelf ook al heel ver, Google Sets en Google Suggest zijn bijvoorbeeld handige programma’s om meer relevante zoekwoorden te verzamelen over een onderwerp. Ook Yahoo! heeft diverse hulpmiddelen op haar Overture website staan.

Indien er een interne zoekmachine op de te optimaliseren website staan kan het erg interessant zijn om de zoekopdrachten af te tappen. In de meeste gevallen vindt je ook hier duidelijke informatie over de woordkeuze van uw bezoekers.

Specifieke zoekwoorden vs. combinaties

Een hoge positie in zoekmachines als Google behalen kan erg moeilijk zijn. Minder generieke woorden of woordcombinaties gebruiken kan al veel zorgen weghalen. Het zoekwoord “kaas” bijvoorbeeld levert in Google 4.310.000 hits op (Google, 2008). Complimenten voor de nummer 1. Maar kaas is er in veel verschillende soorten. Als je een pagina over blauwaderkaas heeft concurreert je slechts met 3.500 resultaten. De woordcombinatie ‘kaas blauwader’ geeft zelfs maar 840 resultaten.

Als je een kaasspeciaalzaak heeft, kan het dus veel gunstiger zijn om op veel verschillende combinaties met het zoekwoord ‘kaas’ hoog te scoren, dan al uw aandacht alleen aan het woord kaas te geven.

Interessant zijn ook de bevindingen van Onestat. Tegenwoordig zijn de zoekopdrachten van 2 en 3 woorden tegelijk groter in aantallen dan het zoeken op slechts 1 woord.

Tabel 1 - gebruik van zoekwoorden:

1 woord/term 19,02%
2 woorden 32,58%
3 woorden 25,61%
4 woorden 12,83%
5 woorden 5,64%
6 woorden 2,32%
7 woorden 0,98%

Bron: Onestat, 2004

Aantrekkingskracht

Search engine bots, de robots die alle webpagina’s langsgaan en indexeren, doen dat voor een duidelijke reden: het zo snel mogelijk bedienen van de bezoekers.

De algoritmes die gebruikt worden voor de rang van websites bij verschillende zoekopdrachten lijken enigszins op de manier hoe wie mensen tegen pagina’s aankijken. Het is immers de bedoeling pagina’s te vinden die wij mensen interessant vinden. Enige uitleg van de opbouw van een webpagina zal dit verduidelijken.

Iedere pagina heeft een titel, de blauwe balk van de browser. Deze tekst is belangrijk, hij beschrijft in één zin de hele pagina. Zoekmachines zijn zich hiervan bewust, en waarderen de tekst in deze balk dan ook hoog. Probeer dus altijd in een paar belangrijke woorden de inhoud te beschrijven. Hoe minder woorden, hoe hoger de woorden gewaardeerd worden.

De titels op de pagina zelf, headings genoemd, worden ook zwaar gewaardeerd. De html elementen <h1>, <h2> et cetera zijn de codes waarmee headings worden aangegeven. Vergelijkbaar met de 3 bekende headings in bijvoorbeeld Microsoft Word. Ook dit zijn beschrijvende tekstelementen, zij beschrijven kort wat volgen gaat. Hierdoor is het dus erg belangrijk om ze op de website te gebruiken en er natuurlijk enkele zoekwoorden in te stoppen. Voor een optimaal resultaat lijken het <h1> element en de titel erg op elkaar (Wall, 2006). In een iets andere bewoording worden dezelfde zoekwoorden gebruikt.

Binnen de verschillende paragrafen op een pagina is het vaak zo dat de eerste paragrafen belangrijker zijn dan volgende. Vergelijk het met bijvoorbeeld een nieuwsbericht in een krant. In de introductietekst wordt beschreven waar het artikel over gaat. Een ander voorbeeld is dit artikel zelf. De eerste paragraaf vertelt precies wat dit document beschrijft. En zowel het woord zoekmachineoptimalisatie als Search Engine Optimising zijn hierdoor prominent aanwezig.

Tekstuele aanpassingen die opvallen, zoals vet (strong) of de schuine tekst in italics vallen ook zoekmachines wat meer op. Deze kunnen dus binnen de paragrafen gebruikt worden, wat ook de scanbaarheid van de tekst positief beïnvloed. Dit laatste is van invloed voor de gebruiksvriendelijkheid. Indien er plaatjes worden gebruikt binnen de pagina dan moet men er rekening mee houden dat zoekmachines deze nog niet kunnen lezen. De tekst rond het plaatje, en zeker ook de alt-tekst, werken mee aan de indexeerbaarheid van plaatje bij de zoekmachines. Hierdoor heeft de zoekmachine dus een verwachting van de inhoud en kan het plaatje bij het zoeken op plaatjes naar voren komen.

Zoekwoorddichtheid

Binnen dit onderwerp valt nog een belangrijke term: zoekwoorddichtheid. Zoekwoorddichtheid is het percentage van een bepaald zoekwoord binnen de gehele tekst van een webpagina. Het wordt berekend door de frequentie waarin een bepaald woord voorkomt te delen door het totaal aantal woorden binnen de pagina. Drie keer het woord ‘blauwaderkaas’ op een totaal van 300 woorden geeft dan een zoekwoorddichtheid van 1%. Alhoewel de zoekwoorddichtheid in belang heeft afgenomen (Garcia, 2005), is het nog steeds een belangrijke peiler voor zoekmachines om het onderwerp van de pagina vast te stellen. Een optimale zoekwoorddichtheid ligt tussen de 3 en 6% (Clearsense, 2008).

Conclusie

De formules, of algoritmes, van zoekmachines veranderen continu. Zij ontwikkelen zich om misleiding moeilijker te maken en resultaten beter. En hoewel een groot deel van de algoritmes bekend is, als bijvoorbeeld de Algoritmes van Google (Brin & Page, 1998), zijn er geen zoekmachine bureau’s die de algorithmes precies kennen. Zeker niet voor langere tijd, de formule ‘evolueert’ immers.

Desalniettemin zullen pagina’s waarbij de tips in dit artikel worden uitgevoerd aanzienlijk beter scoren bij zoekmachines. Resultaten zijn natuurlijk afhankelijk van de markt, en SEO bestaat uit meer technieken dan alleen tekstuele, maar verscheidene goede resultaten mogen verwacht worden.

Bibliografie

  1. Brin, S. & Page, L. (1998) The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine, Computer Networks and ISDN Systems, 30:107—117
  2. ClearSense (2008) Workshop SEO, http://www.clearsense.nl
  3. Deelstra, K. (2005) Zoekmachinemarketing, Van Duuren Media, Culemborg
  4. Garcia, E. (2005) The Keyword Density of Non-Sense, retrieved 11 September 2006, available from http://www.miislita.com/fractals/keyword-density-optimization.html
  5. Google Adsense available from http://www.google.com/intl/en/ads/
  6. Google Suggest available from http://www.google.com/webhp?complete=1&hl=en
  7. OneStat (2004) Most people use 2 word phrases in search engines according to OneStat.com, available from http://www.onestat.com/html/aboutus_pressbox27.html
  8. Yahoo! Keyword Selector Tool available from http://inventory.overture.com/
  9. Wall, A. M. (2006) Search Engine Optimization Book, available from http://www.seobook.com/buy‑now.shtml